ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง - เกาสง - น่านน้ำสากล - ฮ่องกง 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง - เกาสง - น่านน้ำสากล - ฮ่องกง 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง – เกาสง - น่านน้ำสากล - ฮ่องกง โดย Resort World Cruise


ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง - เกาสง - น่านน้ำสากล - ฮ่องกง 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0140
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
02 เม.ย. 66 - 24 ธ.ค. 66
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
14,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN Hong Kong - 19.00
2 MON Kaohsiung 13.00 21.00
3 TUE High Seas - -
4 WED Hong Kong 09.00 -

วันที่ 1

ท่าเรือ
Hong Kong
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
19.00

ท่าเรือ
Kaohsiung
เวลาเรือถึง
13.00
เวลาเรือออก
21.00

ท่าเรือ
High Seas
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Hong Kong
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 Interior Stateroom 11,500 6,900 - - 21,200
Oceanview Stateroom 12,500 7,500 - - 23,200
Balcony Stateroom 15,900 8,900 - - 30,000
17 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 Interior Stateroom 11,500 6,900 - - 21,200
Oceanview Stateroom 12,500 7,500 - - 23,200
Balcony Stateroom 15,900 8,900 - - 30,000
24 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 Interior Stateroom 19,900 10,900 - - 38,000
Oceanview Stateroom 21,900 11,900 - - 42,000
Balcony Stateroom 28,900 15,500 - - 56,000

10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
(ห้องพัก : Interior Stateroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
6,900
พักเดี่ยว
21,200

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,500
พักเดี่ยว
23,200

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
8,900
พักเดี่ยว
30,000

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
6,900
พักเดี่ยว
21,200

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,500
พักเดี่ยว
23,200

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
8,900
พักเดี่ยว
30,000

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900
พักเดี่ยว
38,000

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
21,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,900
พักเดี่ยว
42,000

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
28,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
15,500
พักเดี่ยว
56,000
จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน