ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ อิตาลี มอลตา สเปน ฝรั่งเศส


ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ
รหัสทัวร์
CRU_0153
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
04 พ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
31,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN Genoa (Portofine), Italy - 16.00 / 18.00
2 MON Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rom) Italy Nov,Dec 2023 13.00 / 07.00 20.00 / 19.00
3 TUE Messina (Taormina), Italy / Palermo Italy Nov,Dec 2023 09.00 19.00 / 17.00
4 WED Valletta, Malta 08.00 / 10.00 17.00
5 THU At Sea - -
6 FRI Barcelona, Spain 09.00 / 07.00 18.00
7 SAT Marseille (Provence), France 07.00 / 08.00 18.00
8 SUN Genoa (Portofine), Italy 08.00 -

วันที่ 1

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
16.00 / 18.00

ท่าเรือ
Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rom) Italy Nov,Dec 2023
เวลาเรือถึง
13.00 / 07.00
เวลาเรือออก
20.00 / 19.00

ท่าเรือ
Messina (Taormina), Italy / Palermo Italy Nov,Dec 2023
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
19.00 / 17.00

ท่าเรือ
Valletta, Malta
เวลาเรือถึง
08.00 / 10.00
เวลาเรือออก
17.00

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
09.00 / 07.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
07.00 / 08.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
10 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 Interior 29,900 - - - -
Oceanview 36,900 - - - -
Balcony 39,900 - - - -
Suite 58,900 - - - -
17 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 Interior 33,900 - - - -
Oceanview 40,900 - - - -
Balcony 43,900 - - - -
Suite 62,900 - - - -
24 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 Interior 55,900 - - - -
Oceanview 62,900 - - - -
Balcony 65,900 - - - -
Suite 84,900 - - - -
31 ธ.ค. 66 - 07 ม.ค. 67 Interior 59,900 - - - -
Oceanview 65,900 - - - -
Balcony 68,900 - - - -
Suite 95,900 - - - -

10 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
(ห้องพัก : Interior)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
39,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
55,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
65,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
84,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
59,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
65,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
95,900
จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน