เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.30-17.30 น.

เราช่วยคุณได้

@malaisiamtour

Travel License : 11/05085

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น สะพานกระจก 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น สะพานกระจก 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น สะพานกระจก 4วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวเมืองโบราณฟูหรง ท้าทายสะพานกระจกจางเจียเจี้ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง

รหัสทัวร์

CN_VZ00099

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

20 เม.ย. 67 - 15 ก.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

10,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

พ.ค. 67

10,900฿

13-16

10,900฿

25-28

10,900฿

27-30

มิ.ย. 67

10,900฿

10-13

10,900฿

17-20

10,900฿

24-27

ก.ค. 67

10,900฿

01-04

10,900฿

08-11

10,900฿

15-18

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67

10,900

10,900

10,900

3,900

-

-

29

27 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

10,900

10,900

10,900

3,900

-

-

29

10 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67

10,900

10,900

10,900

3,900

-

-

29

17 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67

10,900

10,900

10,900

3,900

-

-

29

24 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67

10,900

10,900

10,900

3,900

-

-

29

01 ก.ค. 67 - 04 ก.ค. 67

10,900

10,900

10,900

3,900

-

-

29

08 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67

10,900

10,900

10,900

3,900

-

-

29

15 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67

10,900

10,900

10,900

3,900

-

-

29

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สุวรรณภูมิ – ฉางซา

Day : 2

ฉางซา – จางเจียเจี้ย – ตึก 72 ชั้น

Day : 3

จางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย สะพานกระจกจางเจียเจี้ย ฟรี..กิจกรรม VR4 มิติ เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น

Day : 4

จางเจียเจี้ย – ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

น.ส.นันทิยา มาลัย

สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

575-2-22326-4

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง