เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.30-17.30 น.

เราช่วยคุณได้

@malaisiamtour

Travel License : 11/05085

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง HAPPY ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง 4วัน 3คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง HAPPY ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง 4วัน 3คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง HAPPY ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง 4วัน 3คืน (CX)

เที่ยวฮ่องกง HAPPY ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง 4วัน 3คืน วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมฮุงฮำ วัดหวังต้าเซียน วัดทินโฮ่ว กระเช้านมัสการพระใหญ่นองปิง นั่งรถรางชมวิววิคตอเรียพีค ชมวิว Sky100 ราคารวมบัตรเข้าดิสนีย์แล้ว อาหาร 6 มื้อ พิเศษ ชาบูฮ่องกง

รหัสทัวร์

HK_CX00136

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

12 เม.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

28,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Cathay Pacific

ก.ค. 67

30,999฿

18-21

30,999฿

20-23

30,999฿

26-29

30,999฿

27-30

ส.ค. 67

29,999฿

01-04

32,999฿

09-12

32,999฿

10-13

29,999฿

15-18

29,999฿

22-25

29,999฿

29-01ก.ย.

ก.ย. 67

28,999฿

05-08

28,999฿

12-15

28,999฿

19-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

30,999

30,999

29,999

10,000

-

-

20

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

30,999

30,999

29,999

10,000

-

-

20

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

30,999

30,999

29,999

10,000

-

-

20

01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

29,999

29,999

28,999

9,900

-

-

20

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

32,999

32,999

31,999

10,000

-

-

20

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

32,999

32,999

31,999

10,000

-

-

20

15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

29,999

29,999

28,999

9,900

-

-

20

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

29,999

29,999

28,999

9,900

-

-

20

29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

29,999

29,999

28,999

9,900

-

-

20

05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

28,999

28,999

27,999

9,500

-

-

20

12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

28,999

28,999

27,999

9,500

-

-

20

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

28,999

28,999

27,999

9,500

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ-พระใหญ่กระเช้า นองปิง360-ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLE- SKY100

Day : 2

เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-ชมการแสดงพลุไฟชุดใหม่

Day : 3

นั่งรถรางชมวิววิคตอเรียพีค-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-เจ้าแม่กวนอิมฮองอำ-วัดหวังต้าเซียน- วัดเทียนโฮ่ว-ถ่ายรูปที่ VICTORIA HABOUR

Day : 4

อิสระฮ่องกงช้อปปิ้ง-กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

น.ส.นันทิยา มาลัย

สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

575-2-22326-4

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง