เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.30-17.30 น.

เราช่วยคุณได้

@malaisiamtour

Travel License : 11/05085

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เมืองหยีชัง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (QW)

ทัวร์จีน เมืองหยีชัง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (QW)

ทัวร์จีน เมืองหยีชัง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (QW)

เที่ยวจีน เมืองหยีชัง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน ล่องเรือชมเขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง กระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาประตูสวรรค์ บันไดเลื่อนทะลุเขา ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เส้นทาง 99 โค้ง ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา พิรภัณฑ์ภาพเขียนหินกราย สวนดอกท้อ

รหัสทัวร์

CN_QW00016

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

03 ก.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

14,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qingdao Airlines

ก.ค. 67

14,900฿

03-07

14,900฿

05-10

14,900฿

07-12

14,900฿

10-15

14,900฿

12-17

14,900฿

14-19

17,900฿

17-22

17,900฿

19-24

17,900฿

21-26

17,900฿

24-29

17,900฿

26-31

15,900฿

28-02ส.ค.

14,900฿

31-05ส.ค.

ส.ค. 67

14,900฿

02-07

14,900฿

04-09

14,900฿

07-12

14,900฿

09-14

14,900฿

11-16

14,900฿

14-19

14,900฿

16-21

14,900฿

18-23

14,900฿

21-26

14,900฿

23-28

14,900฿

25-30

14,900฿

28-02ก.ย.

14,900฿

30-04ก.ย.

ก.ย. 67

14,900฿

01-06

14,900฿

04-09

14,900฿

06-11

14,900฿

08-13

15,900฿

11-16

15,900฿

13-18

15,900฿

15-20

15,900฿

18-23

15,900฿

20-25

15,900฿

22-27

15,900฿

25-30

16,900฿

27-02ต.ค.

16,900฿

29-04ต.ค.

ต.ค. 67

16,900฿

02-07

16,900฿

04-09

16,900฿

06-11

20,900฿

09-14

19,900฿

11-16

16,900฿

13-18

16,900฿

16-21

20,900฿

18-23

16,900฿

20-25

19,900฿

23-28

16,900฿

25-30

16,900฿

27-01พ.ย.

16,900฿

30-04พ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

17,900

18,900

-

5,000

-

-

46

21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

17,900

18,900

-

5,000

-

-

46

24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

17,900

18,900

-

5,000

-

-

46

26 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

17,900

18,900

-

5,000

-

-

46

28 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

15,900

16,900

-

5,000

-

-

46

31 ก.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

02 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

04 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

09 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

23 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

25 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

28 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

01 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

08 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

14,900

15,900

-

5,000

-

-

46

11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

15,900

16,900

-

5,000

-

-

46

13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

15,900

16,900

-

5,000

-

-

46

15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

15,900

16,900

-

5,000

-

-

46

18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

15,900

16,900

-

5,000

-

-

46

20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

15,900

16,900

-

5,000

-

-

46

22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

15,900

16,900

-

5,000

-

-

46

25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

15,900

16,900

-

5,000

-

-

46

27 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

16,900

17,900

-

5,000

-

-

46

29 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

16,900

17,900

-

5,000

-

-

46

02 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

16,900

17,900

-

5,000

-

-

46

04 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

16,900

17,900

-

5,000

-

-

46

06 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67

16,900

17,900

-

5,000

-

-

46

09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

20,900

21,900

-

5,000

-

-

46

11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

19,900

20,900

-

5,000

-

-

46

13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

16,900

17,900

-

5,000

-

-

46

16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

16,900

17,900

-

5,000

-

-

46

18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

20,900

21,900

-

5,000

-

-

46

20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

16,900

17,900

-

5,000

-

-

46

23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

19,900

20,900

-

5,000

-

-

46

25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

16,900

17,900

-

5,000

-

-

46

27 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

16,900

17,900

-

5,000

-

-

46

30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

16,900

17,900

-

5,000

-

-

46

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองหยีชาง

Day : 2

ล่องเรือชมเขื่อนสามผา – บ้านเกิดกวี ชวีหยวน – สวนดอกท้อ – Wedding Banquet – เมืองจางเจียเจี้ย

Day : 3

เมืองจางเจียเจี้ย-ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย –ศูนย์แพทย์แผนจีน- เมืองโบราณฝูหรงเจิ้นยามค่ำคืน

Day : 4

เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น –ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา– กระเช้าขึ้นเขาเทียนเหมินซาน – ระเบียงแก้วเลียบหน้าผา – บันไดเลื่อนทะลุเขา – (เลือกซื้อโปรแกรม ออฟชั่น โชว์จิ้งจอกขาว)

Day : 5

เมืองจางเจียเจี้ย – เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริมออฟชั่น อุทยานอวตารจุดชมวิวจินเปียนซี–ชมจุดชมวิวลิฟท์แก้ว - ร้านหยก-ร้านใบชา–เดินทางกลับเมืองหยีชัง

Day : 6

เมืองหยีชัง – เดินทางกลับกรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

น.ส.นันทิยา มาลัย

สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

575-2-22326-4

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง