เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.30-17.30 น.

เราช่วยคุณได้

@malaisiamtour

Travel License : 11/05085

หน้าแรก

/

ทัวร์สิงคโปร์

/

ทัวร์สิงคโปร์ SMART FULL SINGAPORE 3วัน 2คืน (SL)

ทัวร์สิงคโปร์ SMART FULL SINGAPORE 3วัน 2คืน (SL)

ทัวร์สิงคโปร์ SMART FULL SINGAPORE 3วัน 2คืน (SL)

เที่ยวสิงคโปร์ SMART FULL SINGAPORE 3วัน 2คืน แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ตั๋วเครื่องบิน THAI LION AIR (SL) โรงแรม 3 ดาว 2 คืน (รวมอาหารเช้า)

รหัสทัวร์

SG_SL00053

ประเทศ

สิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

03 มิ.ย. 67 - 03 ม.ค. 68

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

9,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

มิ.ย. 67

11,999฿

03-05

9,999฿

06-08

10,999฿

07-09

9,999฿

10-12

9,999฿

12-14

9,999฿

13-15

10,999฿

14-16

9,999฿

17-19

9,999฿

19-21

9,999฿

20-22

10,999฿

21-23

9,999฿

24-26

9,999฿

26-28

9,999฿

27-29

10,999฿

28-30

ก.ค. 67

9,999฿

01-03

9,999฿

03-05

9,999฿

04-06

10,999฿

05-07

9,999฿

08-10

9,999฿

10-12

9,999฿

11-13

10,999฿

12-14

9,999฿

15-17

9,999฿

17-19

9,999฿

18-20

11,999฿

19-21

11,999฿

22-24

9,999฿

24-26

9,999฿

25-27

11,999฿

26-28

11,999฿

29-31

9,999฿

31-02ส.ค.

ส.ค. 67

10,249฿

01-03

10,899฿

02-04

9,999฿

05-07

9,999฿

07-09

9,999฿

08-10

11,999฿

09-11

11,999฿

12-14

9,999฿

14-16

9,999฿

15-17

10,999฿

16-18

9,999฿

19-21

9,999฿

21-23

9,999฿

22-24

10,999฿

23-25

9,999฿

26-28

9,999฿

28-30

9,999฿

29-31

10,999฿

30-01ก.ย.

ก.ย. 67

9,999฿

02-04

9,999฿

04-06

9,999฿

05-07

10,999฿

06-08

9,999฿

09-11

9,999฿

11-13

9,999฿

12-14

10,999฿

13-15

9,999฿

16-18

9,999฿

18-20

9,999฿

19-21

10,999฿

20-22

9,999฿

23-25

9,999฿

25-27

9,999฿

26-28

10,999฿

27-29

9,999฿

30-02ต.ค.

ต.ค. 67

9,999฿

02-04

9,999฿

03-05

10,999฿

04-06

9,999฿

07-09

9,999฿

09-11

9,999฿

10-12

10,999฿

11-13

9,999฿

14-16

9,999฿

16-18

9,999฿

17-19

10,999฿

18-20

9,999฿

21-23

11,999฿

23-25

11,999฿

24-26

10,999฿

25-27

9,999฿

28-30

9,999฿

30-01พ.ย.

9,999฿

31-02พ.ย.

พ.ย. 67

10,999฿

01-03

9,999฿

04-06

9,999฿

06-08

9,999฿

07-09

10,999฿

08-10

9,999฿

11-13

9,999฿

13-15

9,999฿

14-16

10,999฿

15-17

9,999฿

18-20

9,999฿

20-22

9,999฿

21-23

10,999฿

22-24

9,999฿

25-27

9,999฿

27-29

9,999฿

28-30

10,999฿

29-01ธ.ค.

ธ.ค. 67

9,999฿

02-04

9,999฿

04-06

11,999฿

05-07

11,999฿

06-08

11,999฿

09-11

11,999฿

11-13

9,999฿

12-14

10,999฿

13-15

9,999฿

16-18

9,999฿

18-20

9,999฿

19-21

10,999฿

20-22

9,999฿

23-25

9,999฿

25-27

9,999฿

26-28

10,999฿

27-29

12,999฿

30-01ม.ค.

ม.ค. 68

9,999฿

01-03

9,999฿

02-04

10,999฿

03-05

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

03 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 67

11,999

-

-

4,900

-

-

10

06 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

07 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

10 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

12 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

13 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

17 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

19 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

20 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

24 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

26 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

27 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

01 ก.ค. 67 - 03 ก.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

03 ก.ค. 67 - 05 ก.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

04 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

08 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

10 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

11 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

15 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

17 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

18 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

11,999

-

-

4,900

-

-

10

22 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

11,999

-

-

4,900

-

-

10

24 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

11,999

-

-

4,900

-

-

10

29 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

11,999

-

-

4,900

-

-

10

31 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

01 ส.ค. 67 - 03 ส.ค. 67

10,249

-

-

4,900

-

-

10

02 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

10,899

-

-

4,900

-

-

10

05 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

07 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

08 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

11,999

-

-

4,900

-

-

10

12 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

11,999

-

-

4,900

-

-

10

14 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

19 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

21 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

22 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

26 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

28 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

02 ก.ย. 67 - 04 ก.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

04 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

05 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

09 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

11 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

12 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

16 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

18 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

19 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

23 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

25 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

30 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

02 ต.ค. 67 - 04 ต.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

03 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

07 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

09 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

10 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

14 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

16 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

17 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

21 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

23 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

11,999

-

-

4,900

-

-

10

24 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

11,999

-

-

4,900

-

-

10

25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

28 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

30 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

31 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

01 พ.ย. 67 - 03 พ.ย. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

04 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

06 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

07 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

08 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

11 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

13 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

18 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

20 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

25 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

27 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

29 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

02 ธ.ค. 67 - 04 ธ.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

04 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67

11,999

-

-

4,900

-

-

10

06 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

11,999

-

-

4,900

-

-

10

09 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

11,999

-

-

4,900

-

-

10

11 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

11,999

-

-

4,900

-

-

10

12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

16 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

23 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67

9,999

-

-

4,900

-

-

10

27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67

10,999

-

-

4,900

-

-

10

30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

12,999

-

-

4,900

-

-

10

01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68

9,999

-

-

4,900

-

-

10

02 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68

9,999

-

-

4,900

-

-

10

03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68

10,999

-

-

4,900

-

-

10

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เข้าพักที่โรงแรม

Day : 2

อิสระตามอัธยาศัย

Day : 3

เช็คเอ้าท์ - อิสระตามอัธยาศัย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

น.ส.นันทิยา มาลัย

สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

575-2-22326-4

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง