ทัวร์เกาหลี บินตรงเชียงใหม่ โซล CHIANG MAI TO SEOUL SNOW ICE FISHING 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี บินตรงเชียงใหม่ โซล CHIANG MAI TO SEOUL SNOW ICE FISHING 5วัน 3คืน

เที่ยวเกาหลี เกาะนามิ ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็งที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก


ทัวร์เกาหลี บินตรงเชียงใหม่ โซล CHIANG MAI TO SEOUL SNOW ICE FISHING 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
KR_7C00089
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
02 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
เดินทางโดย
Jeju Air
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
 • วันที่

  2

  เกาะนามิ | ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็งที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 28 มกราคม 2024 เท่านั้น (ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตกปลา) เล่นสกี ณ ลานสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ลานสกี)
 • วันที่

  3

  สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม | เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น) | ศูนย์เวชสำอาง CAFÉ 943 KING’S CROSS | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท
 • วันที่

  4

  หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี | ศูนย์โสม | ศูนย์น้ำมันสนแดง DUTY FREE | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
 • วันที่

  5

  ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์อเมทิสต์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก KOREAN SUPERMARKET

02 ม.ค. 67 - 06 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
19,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,900
เด็กมีเตียง
20,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
19,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
19,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,900
เด็กมีเตียง
20,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
19,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
19,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,900
เด็กมีเตียง
20,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
19,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
19,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
19,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
19,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
02 ม.ค. 67 - 06 ม.ค. 67 19,900 19,900 - 5,900 - - 25
04 ม.ค. 67 - 08 ม.ค. 67 20,900 20,900 - 5,900 - - 25
06 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67 19,900 19,900 - 5,900 - - 25
09 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67 19,900 19,900 - 5,900 - - 25
11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 20,900 20,900 - 5,900 - - 25
13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67 19,900 19,900 - 5,900 - - 25
16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67 19,900 19,900 - 5,900 - - 25
18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 20,900 20,900 - 5,900 - - 25
20 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67 19,900 19,900 - 5,900 - - 25
23 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 19,900 19,900 - 5,900 - - 25
27 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 19,900 19,900 - 5,900 - - 25
30 ม.ค. 67 - 03 ก.พ. 67 19,900 19,900 - 5,900 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน